Wednesday, February 4, 2009

Kuidas tehakse ajalehte?

  • Kõigepealt tehakse koosolek, räägitakse juttu omavahel ja lepitakse kokku mida teha.
  • Valitakse materjal välja ja hakkatakse tööd tegema.
  • Ajakirjanik saadab tööle om aabilise fotgraafi kes pildistab artiklile foto.
  • Kui töö on valmis saadetakse trükikotta.

Eesti kõigetätsamad ajakirjad on Õhtuleht, Eesti Ekspress, Eesti päevaleht,Postimees.

No comments: